Zmarł prof. Roderyk Lange

20/03/2017

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­miam, że w dniu 16 mar­ca 2017 roku zmarł w wie­ku 86 lat Profesor RODERYK LANGE tan­cerz, antro­po­log tań­ca, wykła­dow­ca Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, dok­tor hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina


Prof. Roderyk Lange (pdf)


ostatnia modyfikacja: 28/03/2017