Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran podpisał z Ministrem Piotrem Glińskim umowę na przebudowę i modernizację sal!

9/03/2017

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach VIII osi priorytetowej na realizację projektu „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”. W dniu 6 marca 2017 r. Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran podpisał umowę z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotrem Glińskim.

Planowana jest przebudowa i modernizacja sal na poziomie +1 gmachu głównego UMFC wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej. W salach przebudowane będą m.in.: sceny, widownie oraz zaplecza dla artystów. Projekt zakłada też nowe instalacje profesjonalnego oświetlenia, sprzętu do rejestracji i emisji głosu i obrazu, ekranu wraz z rzutnikami do projekcji scenograficznych oraz nową aranżację wnętrz.

Koszt całkowity projektu wyniesie 7,5 mln zł, a dofinansowanie sięgnie 4,7 mln zł. Jego realizacja zakończy się w 2020 r.

Fot. Danuta Matloch


ostatnia modyfikacja: 07/04/2017