Nominacje do Nagrody Fryderyk 2017

10/03/2017

Akademia Fonograficzna ogło­si­ła w dniu 9 mar­ca 2017 r.  nomi­na­cje do 23. edy­cji nagród Fryderyk. Wśród nomi­no­wa­nych w kate­go­riach muzy­ki poważ­nej zna­la­zło się wie­lu peda­go­gów naszej Uczelni. 

Wszystkim peda­go­gom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!


ostatnia modyfikacja: 28/03/2017