Kierunkowe/Specjalnościowe efekty kształcenia

1/03/2017
W związku z koniecznością opracowania opisów przedmiotów składających się na poszczególne programy kształcenia, przygotowano opisy efektów kształcenia dla wszystkich kierunków/specjalności prowadzonych na UMFC.

Wydział I

Wydział II

Wydział III

Wydział IV

Wydział V

Wydział VI

Studia doktoranckie


ostatnia modyfikacja: 06/03/2017