III Forum Tańców Polskich – mazur – teoria, praktyka, warsztaty

10/02/2017

W dniu 4 lutego 2017 r. odbyło się III Forum Tańców Polskich poświęcone mazurowi. Taniec poddany został analizie z perspektywy historycznej, muzykologicznej i aksjologicznej.

W pierwszej części referaty wygłosili: prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz (UMFC), dr Tomasz Nowak (Instytut Muzykologii UW), mgr Zofia de Ines (UMFC). Druga część, którą poprowadziła st. wykł. mgr Małgorzata Kucharska-Nowak, poświęcona była klasyfikacji kroków i figur mazura. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, w których wzięli udział uczestnicy Forum. Podczas konferencji zaprezentowano polski taniec narodowy – mazur w trzech odsłonach: szlacheckiej, z epoki Księstwa Warszawskiego oraz salonowej. Zaprezentowano również Mazurek D-dur op. 33 nr 2 z baletu Chopiniana do muzyki Fryderyka Chopina w choreografii Michaiła Fokina, przekaz dokonany został przez mgr Danutę Piasecką. Stroje-kostiumy do prezentacji naukowo-artystycznej udostępnione zostały przez Teatr Wielki-Operę Narodową. W pokazach uczestniczyli studenci i abiturienci kierunku Taniec: Sara Gorbaczyńska-Pawluszko, Paulina Jurkowska, Aneta Łapińska i Grzegorz Maślanka. W III Forum Tańców Polskich udział wzięli pedagodzy ogólnokształcących szkół baletowych, kierownicy i artyści zespołów pieśni i tańca, artyści Polskiego Baletu Narodowego TW-ON, śpiewacy operowi, wykładowcy oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Autorski akompaniament do prezentacji i warsztatów przygotował mgr Roman Smoczyński.

dr Klaudia Carlos-Machej


ostatnia modyfikacja: 14/02/2017