Badania słuchu dla kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku w roku akademickim 2017/2018

31/01/2017

Badania audiometryczne dla kandydatów na Wydział Reżyserii Dźwięku wykonywane są w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC.

Badania prowadzone są w poniedziałki: 27 lutego, 20 marca, 10 kwietnia, 22 maja, 29 maja 2017 r., w godzinach 09:00-15:00 (daty mogą ulec zmianie!). Badanie jest bezpłatne i trwa ok. 40 minut.

Termin badania należy uzgodnić telefonicznie pod numerem (0-22) 827 72 41 wewn. 232 (Sekretariat Katedry Akustyki Muzycznej). Zapisy prowadzone są codziennie, od poniedziałku do piątku.

Prosimy o przybycie ok. 10 minut przed wyznaczonym terminem. W ciągu doby poprzedzającej badanie należy unikać ekspozycji na głośne dźwięki (również muzyczne). Wymagany jest dobry ogólny stan zdrowia – niektóre dolegliwości lub przyjmowane leki mogą wpłynąć negatywnie na wyniki badania. Osoby, które w przeszłości miały już wykonywane badania audiometryczne proszone są o zabranie wyników ze sobą.

Zachęcamy do skorzystania z wcześniejszych terminów.

 


ostatnia modyfikacja: 31/01/2017