Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1/10/2016

Rok aka­de­mic­ki 2016/2017

Wydział I – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
Wydział II – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
Wydział III – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
Wydział IV – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
Wydział V – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
Wydział VI – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:
Wydział VII – Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

ostatnia modyfikacja: 30/03/2017