Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

26/10/2016

JM Rektor prof. dr. hab Klaudiusz Baran , na podst. art. 66 ust. 2 p. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami) powołał Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Skład komisji:

Załącznik w pdf: Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia


ostatnia modyfikacja: 26/10/2016