ŚWIĘTO UCZELNI

22/02/2017 12:00

W pro­gra­mie: uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów, wrę­cze­nie dyplo­mów dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go, część arty­stycz­na

Część arty­stycz­na: Adam Mikołaj Goździewski — for­te­pian
W pro­gra­mie: F. Chopin — Andante spia­na­to i Wielki Polonez Es-dur op. 22

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 27/02/2017