KONCERT CHOPINOWSKI

01/03/2017 19:00

MISTRZOWIE INSTRUMENTALISTYKI w cyklu „Środa na Okólniku”

Wykonawcy:

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin – Koncert for­te­pia­no­wy e-moll op. 11, Koncert for­te­pia­no­wy f-moll op. 21 w wer­sji z kwin­te­tem smycz­ko­wym (trans­kryp­cja: Jan Lewtak)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilet 15 zł

Uczelnia skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia na ręce Dyrektora fir­my YAMAHA za nie­od­płat­ne wypo­ży­cze­nie instru­men­tu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 08/03/2017