Żaneta Rydzewska laureatką konkursu kompozytorskiego

7/01/2016

Studentka II roku kom­po­zy­cji w kla­sie prof. Stanisława Moryto, Żaneta Rydzewska zdo­by­ła II nagro­dę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim “…kie­dy myślę Berio…” za kom­po­zy­cję Les mots se moqu­ent de nous.

Konkurs orga­ni­zo­wa­ny był przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach upa­mięt­nie­nia 90. rocz­ni­cy uro­dzin wło­skie­go kom­po­zy­to­ra Luciano Berio.

rydzewska


ostatnia modyfikacja: 07/01/2016