Ogólnopolska konferencja KARLHEINZ STOCKHAUSEN — MISTYKA, TECHNOLOGIA, AWANGARDA

16/11/2015

23 listopada 2015 r., godz. 11:00
Sala Senatu UMFC

Studium Muzyki Nowej oraz Katedra Teorii Muzyki orga­ni­zu­je w dniu 23 listo­pa­da br. ogól­no­pol­ską kon­fe­ren­cję pt. Karlheinz Stockhausen — Mistyka, Technologia, Awangarda.

W ramach kon­fe­ren­cji w Sali Koncertowej UMFC o godz. 19:00 prze­wi­dzia­no kon­cert Muzyka z Syriusza. Twórczość Karlheinza Stockhausena. Konferencji towa­rzy­szy wysta­wa Mateusza Żaboklickiego w foy­er Sali Koncertowej Karlheinz Stockhausen – unio mysti­ca.
Rada nauko­wa kon­fe­ren­cji: dr hab. Alicja Gronau-Osińska, dr hab. Edward Sielicki, dr Leszek Lorent.

W Fonotece Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina są dostęp­ne nagra­nia z kon­fe­ren­cji.
 

karl-web


ostatnia modyfikacja: 24/02/2016