Zmarła Profesor Lidia (właśc. Leokadia) Kozubek

12/10/2015

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 10 paź­dzier­ni­ka 2015 roku zmar­ła Profesor Lidia Kozubek pia­nist­ka, muzy­ko­log, pro­fe­sor zwy­czaj­ny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i pro­fe­sor Musashino Academia Musicae w Tokio.

Rektor UMFC

kozubek
Msza św. żałob­na zosta­nie odpra­wio­na 16 paź­dzier­ni­ka 2015 r. w Sanktuarium pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie o godz. 15:00. Ceremonia pogrze­bo­wa odbę­dzie się 17 paź­dzier­ni­ka 2015 r. o godz. 10:00 w koście­le para­fial­nym pw. św. Mikołaja w Mikołowie — Borowej Wsi.


ostatnia modyfikacja: 13/10/2015