Ogólnopolska konferencja Rytuał i transgresja w sztuce perkusyjnej

21/09/2015

6 listopada 2015 r.
Sala Senatu UMFC

Katedra Kompozycji zapra­sza na Ogólnopolską kon­fe­ren­cję Rytuał i trans­gre­sja w sztu­ce per­ku­syj­nej.

W Fonotece Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina dostęp­ne są nagra­nia z kon­fe­ren­cji.

Program kon­fe­ren­cji

 

rytual-01-web_01


ostatnia modyfikacja: 24/02/2016