MULTIMEDIALNA MAJÓWKA

22/05/2016 17:00

Koncert Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

W pro­gra­mie: pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

Opieka arty­stycz­na: prof. UMFC Barbara Okoń-Makowska
Współpraca: mgr Andrzej Kopeć

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 


ostatnia modyfikacja: 20/05/2016