JUWENALIA ARTYSTYCZNE
KLASYCY NIEKLASYCZNIE

14/05/2016 19:00

Kierownictwo arty­stycz­ne i pro­wa­dze­nie: Piotr Kostrzewa

W pro­gra­mie: muzy­ka big-ban­do­wa we wszyst­kich kolo­rach

Organizator: Samorząd Studentów UMFC

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bilety w cenie 20 zł (Sala Koncertowa), wej­ście na patio — bile­ty w cenie 5 zł
w sprze­da­ży od 7 maja: w kasie bile­to­wej uczel­ni (wyjąt­ko­wo w sobo­tę i w nie­dzie­lę w godz. 14:00–17:00) i przez inter­net: umfc.bilety24.pl

Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 21/07/2017