VI edycja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku

27/04/2015

21–27 września 2015 r.

W dniach 21–27 wrze­śnia 2015 r. w Białymstoku odbę­dzie się VI edy­cja Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych.

Inicjatorem i Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowych Konkursów Duetów Fortepianowych jest prof. Barbara Halska z Katedry Kameralistyki Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, a współ­or­ga­ni­za­to­rem Opera i Filharmonia Podlaska wraz z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku. Patronat nad Konkursem obej­mu­je Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin kon­kur­su PDF
Formularz zgło­sze­nio­wy DOC

plakat-2015r3rrw_popr


ostatnia modyfikacja: 20/11/2017