I Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Prof. Feliksa Rączkowskiego

17/01/2014

25–28 listopada 2014 r.

Katedra Organów i Klawesynu UMFC ogła­sza w 90. rocz­ni­cę śmier­ci Mieczysława Surzyńskiego i 25. rocz­ni­cę śmier­ci Profesora Feliksa Rączkowskiego I Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Prof. Feliksa Rączkowskiego. Konkurs odbę­dzie się Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w dniach 25–28 listo­pa­da 2014 r.

Regulamin kon­kur­su (pdf)
Karta zgło­sze­nia (doc)


ostatnia modyfikacja: 17/01/2014