Konferencja „Ciało, rytm, emocja” poświęcona zagadnieniom współczesnej perkusji

8/11/2013

16–17 listopada 2013 r.

W dniach 16–17 listo­pa­da 2013 odbę­dzie się w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina kon­fe­ren­cja pt. „Ciało, rytm, emo­cja” poświę­co­ną zagad­nie­niom współ­cze­snej per­ku­sji (pro­jekt finan­su­je fun­dusz mło­dych naukow­ców UMFC). Koordynacja pro­jek­tu — dr Leszek Lorent.

Plan konferencji

16 listo­pa­da 2013 (sobo­ta), SALA SENATU UMFC

17 listo­pa­da 2013 (nie­dzie­la), SALA SENATU UMFC

17 listo­pa­da 2013 (nie­dzie­la), SALA KONCERTOWA UMFC

 

 


ostatnia modyfikacja: 22/11/2013