Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia

4/03/2013
W dniu 04.03.2013 JM Rektor prof. zw. Ryszard Zimak, w związku z wdrożeniem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, wprowadził Politykę zapewnienia jakości kształcenia w UMFC. Autorem dokumentu jest Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, działająca od 7 stycznia 2013 roku. Polityka zapewnienia jakości kształcenia w UMFC, oprócz planu działań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości, definiuje pojęcie “jakości kształcenia”, które w UMFC rozumiane jest w następujący sposób:

Załącznik w pdf: Obwieszczenie nr 1-2013-wprowadzenie Polityki zapewnienia jakości kształcenia


ostatnia modyfikacja: 22/12/2014