Projekt Polityki Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC

30/01/2013

30 stycznia 2013 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, powołanej zarządzeniem Rektora UMFC nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad projektem Polityki Zapewnienia Jakości w UMFC. Po wymianie spostrzeżeń i dokonaniu niezbędnych poprawek  dokument przyjętą pod nazwą Polityka Zapewnienia Jakości Kształcenia w UMFC. W takim kształcie zostanie on przedłożony Rektorowi UMFC, celem jego uchwalenia.

Załącznik w pdf: Notatka z zebrania UKZJK-30-01-2013


ostatnia modyfikacja: 16/04/2013