Opis przedmiotu

10/01/2013

W dniu 08.01.2013 prorektor ds. dydaktyki prof. zw. Andrzej Banasiewicz zatwierdził wzór Opisu przedmiotu, obowiązujący w całej Uczelni dla przedmiotów i modułów. Służy on do opisu poszczególnych modułów na poziomie przedmiotów. Opis przedmiotu należy sporządzić osobno dla każdego poziomu kształcenia (studia I stopnia, studia II stopnia), posługując się zamieszczonym poniżej Przewodnikiem. W celu ułatwienia pracy przygotowano wzorcowy Opis przedmiotu dla przedmiotów prowadzonych na kierunku Muzyka Kościelna: Historia, teoria i semiologia gregoriańska; Śpiew liturgiczny – seminarium; Zagadnienia wykonawstwa muzyki kościelnej.

Pliki:


ostatnia modyfikacja: 13/01/2013