Sesja naukowa „Improwizacja w metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a”

31/10/2012

9 listopada 2012 r., godz. 10:00 — 20:00

Zakład Metod Edukacyjnych zapra­sza na sesję nauko­wą „Improwizacja w meto­dzie Emila Jaques-Dalcroze’a”. Sesja odbę­dzie się 9 listo­pa­da 2012 roku w Sali Operowej im. S. Moniuszki w godz. 10:00 — 13:30 oraz w Sali Koncertowej Fryderyka Chopina w godz. 15:30 — 20:00.

Program sesji


ostatnia modyfikacja: 16/01/2013