Wystawa prac fotograficznych Janusza Różańskiego

16/05/2012

16–27 maja 2012 r.
Foyer Sali Koncertowej Fryderyka Chopina

Biuro Koncertowe UMFC zapra­sza na wysta­wę prac foto­gra­ficz­nych Janusza Różańskiego, mala­rza, gra­fi­ka, foto­gra­fa, absol­wen­ta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wydziału Grafiki w Katowicach. Wystawa doku­men­tu­je wyda­rze­nia festi­wa­lu „Bielska Zadymka Jazzowa”.


ostatnia modyfikacja: 16/05/2012