Wykład Profesora Grahama Wade na temat Andres Segovia — wielki gitarzysta XX wieku

8/05/2012

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji zapra­sza na wykład Profesora Grahama Wade (Wielka Brytania) na temat Andres Segovia — wiel­ki gita­rzy­sta XX wie­ku, któ­ry odbę­dzie się w śro­dę 9 maja 2012 r. o godzi­nie 11:15 w Sali Senatu UMFC.


ostatnia modyfikacja: 08/05/2012