Prof. zw. Ryszard Zimak wybrany wiceprzewodniczącym KRASP

29/05/2012

W dniu 26 maja 2012 r. pod­czas Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odby­ły się wybo­ry nowych władz KRASP na kaden­cję 2012–2016.
Prof. zw. Ryszard Zimak, Rektor-elekt Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina został wybra­ny wice­prze­wod­ni­czą­cym KRASP.


ostatnia modyfikacja: 29/05/2012