Koncert kameralny dyplomantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

24/05/2012

22 maja 2012 r., godz. 19:00
Filharmonia Narodowa
Sala Kameralna

Tegoroczni dyplo­man­ci UMFC wystą­pi­li się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Solistami byli nastę­pu­ją­cy stu­den­ci: Agnieszka Korpyta — for­te­pian, Mateusz Majchrzak — sak­so­fon, Andrzej Marusiak — tenor, Łukasz Nagórka — for­te­pian, Jakub Nowak — skrzyp­ce, Cecylia Stanecka — wio­lon­cze­la, Maria Stanienda — altów­ka, Joanna Wydorska — sopran.

Afisz
Program kon­cer­tu
Fotoreportaż z kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 28/05/2012