Doktorat honoris causa dla Profesora Guy Bovet

22/05/2012

14 czerwca 2012 r., godz. 11:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Rektor i Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza­ją na uro­czy­stość, pod­czas któ­rej tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina otrzy­ma Profesor GUY BOVET.

Program uro­czy­sto­ści:
Hymn pań­stwo­wy
Powitanie gości
Laudacja
Wystąpienie dzie­ka­na Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów
Uroczysta pro­mo­cja
Gaude Mater Polonia
Wystąpienie dok­to­ra hono­ris cau­sa
Gaudeamus

Organizator — Rektorat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Kontakt: rektor@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 15/06/2012