Uroczysty koncert dyplomantów

27/04/2012

25 kwietnia 2012 r.
Sala Koncertowa UMFC

W Sali Koncertowej Fryderyka Chopina w ramach cyklu kon­cer­to­we­go „Środa na Okólniku” odbył się dorocz­ny kon­cert dyplo­man­tów naszej Uczelni.

W kon­cer­cie wzię­li udział soli­ści: Magdalena Bojanowicz — wio­lon­cze­la, Aleksander Dębicz — for­te­pian, Nikolay Grabovskiy  — skrzyp­ce, Andrzej Marusiak — tenor, Marcin Liweń — kon­tra­te­nor, Wojciech Psiuk — sak­so­fon, Ewelina Siedlecka — sopran i Cyprian Święch — fagot.
Dyplomantom towa­rzy­szy­ła Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrek­cją Janusza Przybylskiego.
Podczas kon­cer­tu Dziekan Wydziału Instrumentalnego Klaudiusz Baran, prof. UMFC wrę­czył pamiąt­ko­we meda­le z oka­zji 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Janowi Jeżewskiemu i prof. Markowi Szwarcowi.

Program
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 07/05/2012