Seminarium poświęcone działalności kompozytorskiej LUCJANA KASZYCKIEGO

19/04/2012

27 kwietnia 2012 r., godz. 18:00
Audytorium im. K. Szymanowskiego

Pracownia Muzyki XX i XXI w. Katedry Kompozycji zapra­sza na semi­na­rium poświę­co­ne dzia­łal­no­ści kom­po­zy­tor­skiej Lucjana Kaszyckiego.

Seminarium połą­czo­ne będzie z pre­zen­ta­cją książ­ki Alicji Gronau-Osińskiej, Aldony Nawrockiej, Wacława Panka i Bartłomieja Walusia o kom­po­zy­to­rze.

 


ostatnia modyfikacja: 16/01/2013