JERZY STERCZYŃSKI i Jego Goście

19/04/2012

18 kwietnia 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina odbył się kon­cer­ty zaty­tu­ło­wa­ny „Jerzy Sterczyński i Jego Goście”.

W pierw­szej czę­ści kon­cer­tu soli­stą był Jerzy Sterczyński, któ­ry wyko­nał utwo­ry Fryderyka Chopina i Samuela Barbera. W dru­giej czę­ści na for­te­pia­nie gra­li Maria Sterczyńska i Jerzy Sterczyński, któ­rym towa­rzy­szy­li stu­den­ci Wydziału Instrumentalnego UMFC. Artyści wyko­na­li utwór-nie­spo­dzian­kę: Karnawał zwie­rząt Camille’a Saint-Saënsa.

Program
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 20/04/2012