ELLA SUSMANEK zaprasza

24/04/2012

23 kwietnia 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W Sali Koncertowej UMFC odbył się kon­cert Katedry Wokalistyki. Na zapro­sze­nie prof. Elli Susmanek wystą­pi­li: Aleksandra Chacińska — sopran, Izabela Kłosińska — sopran, Jerzy Knetig — tenor, Marcin Bronikowski — bary­ton, Tadeusz Gadzina — skrzyp­ce, Elżbieta Gajewska — flet, Kwartet Wilanów w skła­dzie: Tadeusz Gadzina, Paweł Łosakiewicz — skrzyp­ce, Ryszard Duź — altów­ka, Marian Wasiółka — wio­lon­cze­la. Koncert popro­wa­dził Ryszard Rembiszewski.

Na począt­ku kon­cer­tu pro­rek­tor ds. arty­stycz­nych UMFC prof. Roman Lasocki wrę­czył prof. Elli Susmanek medal pamiąt­ko­wy z oka­zji 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Program kon­cer­tu
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 25/04/2012