Recital skrzypcowy KAJA DANCZOWSKA i JUSTYNA DANCZOWSKA

1/03/2012

29 lutego 2012 r.
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W cyklu „Środa na Okólniku” w Sali Koncertowej UMFC wystą­pi­ła wybit­na skrzy­pacz­ka Kaja Danczowska, któ­rej przy for­te­pia­nie towa­rzy­szy­ła Justyna Danczowska.

Artystki wyko­na­ły utwo­ry: K. Szymanowskiego, L. v. Beethovena i E. Griega.  Prorektor ds. nauki UMFC, ks. prof. dr Kazimierz Szymonik wrę­czył Kai Danczowskiej medal pamiąt­ko­wy z oka­zji 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Program
Fotoreportaż z kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 05/03/2012