Koncert „Modlitwa o pokój”

23/03/2012

29 marca 2012 r., godz. 19:00

Serdecznie zapra­sza­my na kon­cert japoń­skie­go chó­ru Youth Chorus of Japanese Universities, któ­ry odbę­dzie się w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w dniu 29 mar­ca br., o godz. 19:00, wstęp wol­ny.

Koncert „Modlitwa o pokój” poświę­co­ny jest ofia­rom ata­ku nukle­ar­ne­go na Hiroszimę. Wykonany zosta­nie reper­tu­ar na chór mie­sza­ny współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów japoń­skich pod kie­row­nic­twem dyry­gen­tów: Ko Matsushita, Keishi Ito  oraz Haruhiko Numamaru. Koncert odby­wa się pod hono­ro­wym patro­na­tem Ambasady Japonii.


ostatnia modyfikacja: 23/03/2012