PIEŚŃ POLSKA – ŹRÓDŁA, TRADYCJA, WSPÓŁCZESNOŚĆ
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
WSPÓŁCZESNE OBLICZA PIEŚNI POLSKIEJ

11/11/2011 10:00 — 12/11/2011 19:00

11–12 listopada 2011, g. 10:00–13:00, 15:00–18:00
Sala im. Karola Szymanowskiego

Cykl wykła­dów przed­sta­wia­ją­cych rys histo­rycz­ny poszcze­gól­nych odmian pie­śni
Wieczorne kon­cer­ty (Sala Koncertowa UMFC, godz. 19:00)

Dalsze infor­ma­cje: Dziekanat Wydziału Wokalnego UMFC
tel. 22 827 72 41 w. 222

Program kon­fe­ren­cji (pdf, ok. 4,6 MB)
Szczegółowy pro­gram kon­fe­ren­cji (pdf, ok. 1,4 MB)


ostatnia modyfikacja: 15/11/2011