CHÓRY KAMERALNE W SALI MELCERA
Debiuty młodych dyrygentów

13/05/2012 15:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej

Wykonawcy: Karol Krawczyk, Magda Majewicz — dyry­gen­ci

Opieka arty­stycz­na: prof. Bogdan Gola

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

 


ostatnia modyfikacja: 12/04/2012