Konkurs Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa

11/07/2011

UWAGA: Termin zgłoszenia uczestnictwa i złożenia pracy konkursowej został przedłużony
do 25 sierpnia 2011 r.

Powołanie Konkursu Nagrań Muzycznych im. Profesora Antoniego Karużasa ma na celu: uczczenie pamięci osoby Profesora w setną rocznicę Jego urodzin, oddanie hołdu prekursorowi myślenia estetycznego w fonografii, współzałożycielowi Wydziału Reżyserii Dźwięku warszawskiej uczelni muzycznej, przypomnienie i utrwalenie wypracowanych przez Niego idei oraz wartości, którymi kierował się w pracy twórczej, jak też dydaktycznej; promowanie sztuki fonograficznej oraz znamienitych dokonań w tej dziedzinie, a zarazem wsparcie mentalne i materialne młodych twórców sztuki reżyserii muzycznej.

Organizatorami Konkursu są Wydział Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Polska Sekcja AES. Patronat honorowy nad Konkursem objął Jego Magnificencja Rektor UMFC prof. Stanisław Moryto.
Konkurs przeznaczony jest dla studentów i tegorocznych absolwentów kierunku reżyseria dźwięku uczelni muzycznych: warszawskiej oraz bydgoskiej.
Zgłoszenia uczestnictwa i złożenia pracy konkursowej należy dokonać drogą elektroniczną na stronie internetowej konkursu www.karuzas.pl, w terminie do 15 sierpnia 2011 r. Przewiduje się przyznanie dwóch nagród regulaminowych: I nagroda – 5000 zł, II nagroda – 3000 zł.


ostatnia modyfikacja: 19/07/2017