SZTUKA I EDUKACJA

13/03/2011 17:00

Doroczny Koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Opieka arty­stycz­na: Ryszard Zimak

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

 


ostatnia modyfikacja: 01/02/2011