CHOPIN VOCAL CONSORT
W hołdzie Janowi Pawłowi II

30/03/2011 19:00

„Środa na Okólniku”

Wykonawcy:
Chopin Vocal Consort
Zespół Instrumentalny UMFC
Bartosz Jakubczak — orga­ny
Krzysztof Marosek — pozy­tyw
Adam Bogacki — kon­tra­bas
Marek Żwirdowski — puzon
RYSZARD ZIMAK — dyry­gent

W pro­gra­mie:
Johann Sebastian Bach

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

Omówienie i foto­re­por­taż z kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 31/03/2011