Choral Vocal Studies Labaratory

Mem­bers of the Lab­o­ra­to­ry:

ad. dr hab. Piotr Olech
ad. dr Wale­ria Prze­laskows­ka-Roki­ta – Head of the Lab­o­ra­to­ry
as. Bar­tosz Michałows­ki
wykł. Anna Bed­nars­ka
wykł. Joan­na Łukaszews­ka

Col­lab­o­ra­tion:
ad. dr hab. Dar­iusz Zimnic­ki
doc. dr Ewa Wilczyńs­ka
ad. dr Agniesz­ka Muszyńs­ka-Andrejczyk
wykł. Marcin Piotr Łopac­ki
wykł. Gabriela Machows­ka-Kopi­etz


last modified: 16/04/2018