Concert Season 2017/2018 - October 2017

OUR LAUREATES

08/10/2017 5:00 pm

Per­form­ers:

  • Rafał Żurek — tenor
  • Alic­ja Kozak — cel­lo
  • Adam Maksymienko — accor­dion
  • NUOVO MONDO QUINTET: Adam Goździews­ki — piano, Kor­nelia Figiel­s­ka — vio­lin, Alek­sander Smakosz — vio­lin, Joan­na Ław­cewicz-Musia­lik — vio­la, Ane­ta Ste­fańs­ka — cel­lo

Pro­gramme: Piotr Cza­jkows­ki, Michaił Glin­ka, Mau­rice Rav­el, Siergiej Prokofiew, Krzysztof Pen­derec­ki, Władysław Zoło­tar­i­ow, Juliusz Zaręb­s­ki

Con­cert Hall
Free admis­sion cards

Poster